Ramasite ale filtrului nedeteriorat o sinagoga de moda

Oricine dorește să afle cele mai actualizate curiozități ale distrusului Sącz ar trebui să se supună mișcării în regiunea unui pătrat familiar. Pentru actualul, care în climatul expedițiilor din jurul moșiei moderne de locuit începe să se întâlnească cu antichități grațioase - rămășițele imobilizate cu populația regională israeliană, strada Goniony Joselewicza va apărea într-o cameră exotică. Actual, tocmai aici este important să vedem zgârie-nori a ultimei sinagogi - case cu locuințe sărate care au lăsat ieri poporul evreu. Dar rădăcina antichității actuale?

Sinagoga, care revigorează uneori al doilea Pij, bătrânețea inițială plecând din secolul al XVIII-lea. Noua strategie a sinagogii se datorează modernizării care a avut loc la sfârșitul secolelor XIX și XX. Din păcate, în frazeologia celei de-a 2-a bătălii transnaționale, sinagoga a devenit intens agitată, așa că după intervenție a fost indiscutabil să facă sângerarea necesară. Ce mod a fost folosit pentru renovarea sinagogii renovate din episodul postbelic?

Clădirea înaltă din sinagogile Nowosądecka este un antichitate ingenioasă, pe care excursiile în jurul orașului merită privite cu nerăbdare cu sârguință. Prezentați oricare dintre suvenirurile anterioare modeste care ne împrospătează despre evreii de la Next Sącz. Cel etern a servit comunitatea indigenă, după război, a existat ca o colibă ​​muzeală. Din 2015 api există cu proprietatea comunității israeliene.